SUBBTC 趋势

1天周期
6小时周期
1小时周期
查看行情..
个币分析
【2019-09-17】最新收录币安、OKEX、火币三大平台BTC,USDT交易对的币。
币视的原理
选币机从最近行情数据中分析K线、均线指标,结合技术分析,自动实时计算趋势。当6小时、1日时段为“多”时,接下来的一段时间内宜做多。反之亦然。
仅供参考,不做投资依据。
最新币视记录
查询时间查询币名称查询结果
2021-09-19 19:59:43SUBBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:59:07WXTUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:57:49OGOUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:57:10RCNBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:53:02MATICUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:52:32TITANUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:51:54KSMUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:48:55SEELEUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:47:13HCBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:46:32MATICUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:45:11CNNSUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:43:23BSVUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:41:56XVGBTCbinance110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:41:13EGTUSDThuobi001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 19:40:28ELFBTCbinance100 : 在上涨趋势中,注意下行风险 .
2021-09-19 19:39:45HBCUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:38:37ZILUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:35:00BCCUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:34:17CNNBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:32:19RUFFUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:31:46LINK3LUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:31:32XRPUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:27:06IICBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:26:19COMPUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:20:58CRVUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:19:36MTLBTCbinance011 : 在日线下行趋势中,可以紧密观察反转 .
2021-09-19 19:18:26MATICBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:18:12ZECBTCbinance110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:17:57FUNUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:17:29TRBUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .

微信:xuanbiji,

Copyright © 2018 炒币机 chaobiji.net

炒币机器人