FISUSDT 趋势

1天周期
6小时周期
1小时周期
查看行情..
个币分析
【2019-09-17】最新收录币安、OKEX、火币三大平台BTC,USDT交易对的币。
币视的原理
选币机从最近行情数据中分析K线、均线指标,结合技术分析,自动实时计算趋势。当6小时、1日时段为“多”时,接下来的一段时间内宜做多。反之亦然。
仅供参考,不做投资依据。
最新币视记录
查询时间查询币名称查询结果
2021-09-19 18:44:15FISUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 18:44:01LUNAUSDThuobi001 : 在日线下行趋势中,风险较大
2021-09-19 18:43:45ONTUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:43:33CRVUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:43:32GXCUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 18:42:50OMGUSDTbinance011 : 在日线下行趋势中,可以紧密观察反转
2021-09-19 18:42:39ARUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:42:22BTCUSDTbinance101 : 在上涨趋势中,注意反转风险
2021-09-19 18:42:21ETHUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:42:19LTCUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:42:16TRXUSDTbinance001 : 在日线下行趋势中,风险较大
2021-09-19 18:42:14EOSUSDTbinance100 : 在上涨趋势中,注意下行风险
2021-09-19 18:42:11BCHUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大
2021-09-19 18:39:31DOGEUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:39:02DCRUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:37:43OSTBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:37:12ARPABTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:33:54KNCUSDTokex001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 18:33:06MDXUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:32:32POEBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:32:12ENGBTCbinance110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 18:31:25TRXBTCbinance001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 18:31:10PPTUSDTokex001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 18:30:55RLCBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:30:43MXCBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:30:37ETCUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:28:30PEARLUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:24:03MXUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 18:24:02LBAUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:23:00LUNBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .

微信:xuanbiji,

Copyright © 2018 炒币机 chaobiji.net

炒币机器人