COMPUSDT 趋势

1天周期
6小时周期
1小时周期
查看行情..
个币分析
【2019-09-17】最新收录币安、OKEX、火币三大平台BTC,USDT交易对的币。
币视的原理
选币机从最近行情数据中分析K线、均线指标,结合技术分析,自动实时计算趋势。当6小时、1日时段为“多”时,接下来的一段时间内宜做多。反之亦然。
仅供参考,不做投资依据。
最新币视记录
查询时间查询币名称查询结果
2021-09-19 19:26:19COMPUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:20:58CRVUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:19:36MTLBTCbinance011 : 在日线下行趋势中,可以紧密观察反转 .
2021-09-19 19:18:26MATICBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:18:12ZECBTCbinance110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:17:57FUNUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:17:29TRBUSDThuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:17:20ZILBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:16:4818CBTChuobi110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 19:16:08TRXUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:15:30FTIBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:12:41YCCBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:11:59BTCUSDTbinance100 : 在上涨趋势中,注意下行风险 .
2021-09-19 19:10:31ETHUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:09:15CMTUSDThuobi001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 19:09:02MOFUSDTokex111 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓,注意不要高位接盘 .
2021-09-19 19:08:49GVTBTCbinance001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 19:08:19EOSUSDTbinance100 : 在上涨趋势中,注意下行风险 .
2021-09-19 19:07:36LUNAUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:06:55RVNBTCbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:05:31DKAUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:05:10GVTBTCbinance001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 19:01:32LTCUSDTbinance000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 19:00:56GSCBTChuobi001 : 在日线下行趋势中,风险较大 .
2021-09-19 18:59:52ATOMBTCbinance110 : 在上涨趋势中,建议:持有、逢低建仓 .
2021-09-19 18:58:56NEWUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:57:42BHTUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:57:00EKOBTChuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:50:43LOLUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .
2021-09-19 18:50:09CREUSDThuobi000 : 在日线下行趋势中,风险很大 .

微信:xuanbiji,

Copyright © 2018 炒币机 chaobiji.net

炒币机器人